Doradzamy i szkolimy

Audyty

Dla efektywnego funkcjonowania IT w firmie powinniśmy regularnie sprawdzać jaki jest aktualny stan naszego środowiska i co możemy zrobić,
aby działało ono jeszcze sprawniej. Temu właśnie służy usługa kompleksowego audytu, która tworzy całościowy obraz działania IT: od widoku fizycznego, czyli rozmieszczenia styli, serwerów i przełączników, poprzez model aplikacyjny, wskazujący które komponenty zależą od której aplikacji, aż po widok funkcyjny, czyli weryfikację elementów środowiska odpowiadających za konkretną funkcjonalność biznesową.

Audytowi poddajemy:

Doradztwo technologiczne

Autorskie szkolenia i warsztaty dla oferowanych rozwiązań

Po weryfikacji potrzeb i kompetencji zespołu klienta przygotowujemy szkolenia i warsztaty , które pozwalają na wzbogacenie praktycznej wiedzy w zakresie stosowanych w firmie technologii. Warsztaty prowadzimy bazując na środowisku klienta (lepsze zrozumienie wykorzystywanych narzędzi = lepsza reakcja na realne problemy) albo w stworzonym przez naszych specjalistów labie. W ramach usług wdrożeniowych zawsze przewidujemy szkolenie dla administratorów, aby pokazać im jak na co dzień wygląda praca z nowymi rozwiązaniami.